Økende militær aktivitet i Porsanger vil gi langt flere muligheter for tilflyttere i kommunen.

Porsanger kommune har siden før Andre verdenskrig vært et kommunikasjonsmessig knutepunkt for militær land- og luftaktivitet i Finnmark. Porsangmoen leir og Banak militære flystasjon er underlagt Garnisonen i Porsanger – som er verdens nordligste militære garnison.

I de siste årene har det vært et lite militært avtrykk i Vest-Finnmark, men med gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar er Garnisonen i Porsanger under utvikling. Porsangmoen leir har blitt hovedkvarter for Finnmark landforsvar sin ledelse, og den nye Porsanger bataljon opprettes her. Det vil bli jevnere militær aktivitet, og det vil åpne seg flere muligheter for innbyggere og tilflyttere. Fra 2021 blir det investert om lag 1,5 milliarder kroner i materiell og infrastruktur. Forsvaret vil opprette en rekke nye stillinger for både sivile og militære enkeltpersoner, samtidig som private og lokale entreprenører vil få muligheter til å ta del i oppbyggingen.

Forsvaret.jpg

Foto: Forsvaret. Fra oppstilling ved  etablering av Porsangerbataljonen, januar 2019

Forsvarer benytter i dag Porsangmoen og Halkavarre skytefelt under øvelser og trening. Skytefeltet er Norges største, men området benyttes også for reinsdyrdrift og rekreasjonsområde for både militært ansatte og sivile interessenter.

Sjekk om det finnes noen ledige stillinger på GP på Forsvarets sider

Les mer på Forsvarets egne sider.

Banak flystasjon

Flystasjonen på Banak huser 330 skvadronen/redningshelikopter-tjenenesten, som akkurat har flyttet inn i nytt bygg og får nye helikoptere i løpet av 2020. Cyber-forsvaret er også etablert her.