Perletur

er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. Alle 19 kommuner i Finnmark er med i friluftsrådet, og du finner Perleturer i de fleste kommunene. 

Les mer og finn utvalgte Perleturer her.

Til topps i Porsanger

Formålet med “Til topps i Porsanger” er å motivere folk flest til å komme seg ut på tur og bli bedre kjent med den flotte kommunen vår. Toppene som er med har ikke avskrekkende “vanskelighetsgrad”, slik at både gammel og ung kan delta. Stabbursnes Naturhus merker og tilrettelegger stiene. 

Finn ut hvilke turer som er med i Til topps i Porsanger.

Stabbursdalen nasjonalpark og andre verneområder

Stabbursdalen nasjonalpark er i all hovedsak lokalisert i Porsanger kommune, men en liten del av parkens nordvestlige hjørne er hjemmehørende i Kvalsund kommune.
Nasjonalparken byr på en variert rekke av landskapstyper. I sørvest starter Stabburselva sin ferd ned mot Stabbursnes, en strekning på ca. 60 km. 

Les mer om Stabbursdalen og de andre verneområdene i Porsanger.

Utvalgt kulturlandskap: Goarahat og Sandvikhalvøya

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Goarahat og Sandvikhalvøya er ett av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge. 

Les mer.

På ski i Porsanger

Det fins mange muligheter for å komme seg ut på ski i Porsanger, både i preparerte løyper og i andre turterreng. 

  • IL STIL sine løyper i Igeldas.
  • Stabbursdalen Nasjonalpark.
  • Lysløypa i Børselv starter fra klubbhuset i Ringveien.
  • Lysløypa i Olderfjord starter fra den gamle skolen i Olderfjord.
  • Porsvannenene er et nært og kjært turområde nært Lakselv. Du kan gå fra Bygger'n, Juniorbakken, eller starte fra vannstasjonen ved E6 før Karalaks.
  • Juniorbakken i Lakselv er et populært turområde for skolene og barnefamilier,  med akebakke, gapahuk og tilrettelagt bålplass.

På sykkel i Porsanger

Porsanger har et aktivt sykkelmiljø, organisert i Porsanger Cykleklubb. 

Du finner mer informasjon og tips til turer hos Porsanger Cykleklubb på Facebook.

På snøscooter i Porsanger

Med 648 km scooterløyper, er Porsanger et eldorado for å komme seg ut på tur for fiske eller rekreasjon også om vinteren.

Sjekk åpne snøscooterløyper i Porsanger.

Godtur.no og Ut.no

Astma- og allergiforeningen og Saarela Vel, Stabbursnes Naturhus og ulike bygdelag har bidratt til flott tilrettelegging av turstier i hele Porsanger. 

Gå til godtur.no og ut.no for oversikt over diverse turer. ut over det du finner i de andre llenkene. Her kan du også legge inn din favoritt-tur til glede for andre som søker gode turopplevelser i området.